RSS Feed

Η ΥΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑ..ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΤΩΝ ΠΑΘΩΝ..

 

 

 Γέροντα, έχω ζήλεια, μνησικακία, κατακρίνω, θυμώνω.

Η ζήλεια, η κατάκριση, ο θυμός, η μνησικακία κ.λπ., όλα από την υ π ε ρ η φ ά ν ε ι α  ξεκινούν. Η υπερηφάνεια είναι το Γενικό Επιτελείο όλων των παθών. Αν λοιπόν χτυπήσης την υπερηφάνεια, χτυπάς όλα τα πάθη και έρχεται μέσα σου η ταπείνωση και η αγάπη. Γι᾿ αυτό, νομίζω, αρκετό είναι να ασχοληθής ή μάλλον να ανοίξης μέτωπο μάχης με την υπερηφάνεια· να στρέψης όλα τα πυρά προς το κάστρο της υπερηφανείας, το οποίο μας χωρίζει από τον Θεό. Βλέπεις, όταν ο εχθρός πολεμάη ένα κράτος,τις περισσότερες δυνάμεις θα τις στείλη να χτυπήσουν την πρωτεύουσα. Μία βόμβα αν ρίξη στην πρωτεύουσα και την καταστρέψη, πάει μετά, κατέστρεψε όλο το κράτος. 

Γέροντα, με ποιόν συγγενεύει ο υπερήφανος;

Με τον έξω από ᾿δώ, με τον διάβολο.Αν και ευκολώτερα κάμπτεται ο διάβολος π α ρ ά   ο υπερήφανος.

 

Αποτέλεσμα εικόνας για ΥΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑ

 

Γιατί τον δαίμονα τον κάμπτεις, αν ταπεινωθής, ενώ τον υπερήφανο, ακόμη και να ταπεινωθής και να του ζητήσης συγγνώμη, δ ε ν  τον  κ ά μ π τ ε ι ς · θα σού πή: υποκρίνεσαι.Όποιος έχει περισσότερη ταπείνωση, έχει περισσότερο πνευματικό περιεχόμενο.

Ο υπερήφανος δεν έχει εσωτερικό περιεχόμενο.

Είναι σαν το ¨αψώμωτο στάχυ¨ που στέκεται όρθιο, ενώ το ¨ψωμωμένο στάχυ¨ γέρνει το κεφαλάκι του. Και εκτός που είναι σκοτισμένος, είναι και εσωτερικά ανήσυχος και εξωτερικά ταραγμένος και θορυβώδης. Γιατί, όταν υπάρχη υπερηφάνεια, ό,τι κάνει ο άνθρωπος, είναι μια φούσκα που την φουσκώνει ο διάβολος και μετά την τρυπάει με μια καρφίτσα, κάνει κρότο και σπάει.

 

 

 

Είναι άτιμη η υπερηφάνεια, είναι φοβερό πράγμα, αφού τους Αγγέλους τους έκανε δαίμονες

Αυτή μας έφερε από τον Παράδεισο στην γη και τώρα από την γη προσπαθεί να μας στείλη στην κόλαση.

Εγώ, Γέροντα, δ ε ν  καταλαβαίνω να υπερηφανεύωμαι για κάτι συγκε­κριμένο.

Τότε θα υπάρχη μέσα σου μια γ ε ν ι κ ή  υπερηφάνεια. Πολλές φορές ο διάβολος τα παρουσιάζει όλα καμουφλαρισμένα και δεν παίρνει ο άνθρωπος είδηση, όταν ενεργει υπερήφανα. Αν όμως παρακολουθή και εξετάζη τον εαυτό του, βλέπει που ενήργησε με υπερηφάνεια. Μπορεί να μην καταλαβαίνη όλη την υπερηφάνεια που έχει,αλλά λίγο θα την καταλαβαίνη. Θα δη ότι ν ι ώ θ ε ι   μέσα του μια εγωιστική ικανοποίηση, μια υπεροχή απέναντι στους άλλους.

Και όταν, Γέροντα, κάποιος δ ε ν  μπορή να καταλάβη καθόλου ότι έχει υπερηφάνεια, τί γίνεται;

 

 

Τότε λειτουργούν οι π ν ε υ μ α τ ι κ ο ί νόμοι.Υπερηφανεύεται, πέφτει και ταπεινώνεται. Ξανά υπερηφανεύεται, πάλι πέφτει, πάλι ταπεινώνεται. Και συνεχίζεται η ίδια κατάσταση σε όλη του την ζωή, υπερηφάνεια-ταπείνωση, υπερηφάνεια-ταπείνωση.

Αυτή η ταπείνωση  δ ε ν   είναι αρετή· είναι το αποτέλεσμα των πνευματικών νόμων που λειτουργούν.

Ταπεινώνεται δηλαδή ο άνθρωπος, χ ω ρ ί ς  να το θέλη και χωρίς να βγαίνη τίποτε. Υπάρχει μια στασιμότητα· του δίνεται μόνον η ευκαιρία να καταλάβη ότι δεν πάει καλά. Λέω, ας πούμε, σε μια αδελφή

Αυτήν την εικόνα την έκανες καλή.

Αν υπερηφανευθή, όταν πρόκειται να κάνη άλλη εικόνα, θα πή Αυτήν την εικόνα θα την κάνω πιο καλή από την προηγούμενη, για να μου πη ο Γέροντας πάλι «μπράβο».

 

Αποτέλεσμα εικόνας για ΥΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑ

 

 

Και βλέπεις, μετά κάνει μια καρικατούρα. Την διορθώνω καί, επειδή πάλι λέει μέσα της τώρα θα την κάνω όπως ακριβώς μου είπε ο Γέροντας, για να μου πη «μπράβο» κάνει πάλι καρικατούρα.

Μπορεί όμως, Γέροντα, η ίδια να την θεωρή καλή; 

Πώς δεν μπορεί;Την καρικατούρα μπορεί να την θεωρήση αριστούργημα και να έρθη με χαρά να μου πή:

Πώς σάς φαίνεται, Γέροντα, τώρα; Είναι καλή;. Θα της αποδείξω ότι είναι καρικατούρα και τότε θα καταλάβη.

Κι αν δεν το καταλάβη; 

Τότε η υπερηφάνειά της έχει πιάσει πουρί και θα συνεχίζη να κάνη τα ίδια λάθη. Ό,τι και να πής, δεν θα βγαίνη από το δικό της. 

Εάν, Γέροντα, με τον νού μου πιάνω την υπερηφάνεια, αλλά η καρδιά μου μένει σκληρή;

Από ᾿κεί θα αρχίσης και σιγά-σιγά θα έρθη η θεραπεία. Ο γιατρός πρώτα κάνει την διάγνωση και ύστερα προχωρεί στην θεραπεία.

 

Αποτέλεσμα εικόνας για ΥΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑ

 

Γέροντα, πιο πολύ με βοηθάει να έχω λίγη δυσκολία, όταν κάνω τα πνευματικά μου καθήκοντα. Μπορεί όμως να έχη και αυτό υπερηφάνεια;

Έ, αν δεν προσέξη κανείς, και ξαπλωμένος να είναι και να μην κάνη τίποτε, πάλι μπορεί να υπερηφανεύεται. Το τραίνο εκτροχιάζεται και από τα αριστερά και από τα δεξιά. Ο διάβολος και από ᾿δώ και από ᾿κεί μας πιάνει.

Με ρωτούν μερικοί: Τί να προσέξω, για να μην πέφτω στην υπερηφάνεια;.

Είναι σαν να λένε: Από που κινδυνεύω να πέσω; από ᾿δώ ή από ᾿κεί;. Και από ᾿δώ και από ᾿κεί μπορεί να πέσης, και από αριστερά και από δεξιά, και από την σκάλα και από την καρέκλα και από το σκαμνί. Κάθε στιγμή και σε κάθε περίπτωση χρειάζεται προσοχή, γιατί η υπερηφάνεια εισχωρεί παντού.

Μπορεί, Γέροντα, κάποιος να μην έχη τίποτε και να υπερηφανεύεται;

Καμμιά φορά αυτός μπορεί να έχη περισσότερη υπερηφάνεια. Όταν ήμουν στην Μονή Στομίου  στην Ήπειρο, είχα μάθει για έναν γέρο τσομπάνο ότι ήταν εγκαταλελειμμένος.  Δεν είχε κάνει οικογένεια και γύριζε εδώ κι εκεί. Τελικά τον συμμάζεψε ένας άλλος τσομπάνος και τον έβαλε σε μια καλύβα, όπου είχε τα κλαδιά για τις κατσίκες. Δεν τον άφηνε να ανάβη ούτε φωτιά,  για να ζεσταθή, γιατί φοβόταν μην πιάσουν  φωτιά τα κλαδιά.  Εκεί μέσα στο κρύο, σε μια γωνιά είχε δύο σανίδες για κρεββάτι κι ένα στρώμα. Όταν το έμαθα, πήγα να τον δώ. Ήταν χάλια.Είπα μετά σε μια φτωχή γυναίκα:  Πόσα θέλεις, για να τον πλένης λίγο;. Τίποτε, μου λέει, μόνον το σαπούνι να μου δίνης.Μια μέρα που είχα πάει, ήταν μεσημέρι και έτρωγε. Μόλις τέλειωσε το φαγητό, με κοιτάζει,  γυρίζει το πιάτο ανάποδα και λέει με μια ικανοποίηση:

Αυτό θα πη μελό, καλόγερε, αυτό θα πη μελό  Έχει σκυλιά, γατιά εδώ.  Δηλαδή το ότι γύρισε ανάποδα το πιάτο, για να μην το γλείφουν τα γατιά και τα σκυλιά, το θεώρησε κατόρθωμα. Λές και ανέβηκε στο διάστημα.

Νά, υπερηφάνεια

Τα χάλια του είχε, και όμως τί υπερηφάνεια είχε

Γέροντα, τί πρέπει να κάνουμε, όταν μας έρχωνται  λογισμοί υπερηφανείας; 

Όπως οι άλλοι γελούν, όταν μας βλέπουν να υπερηφανευώμαστε, έτσι κι εμείς να γελούμε με τους λογισμούς υπερηφανείας. Στον ταπεινό έρχονται υπερήφανοι λογισμοί;Έρχονται, αλλά γελάει, γιατί γνωρίζει τον εαυτό του. 

Γέροντα, κάπου διάβασα ότι τον λογισμό της υπερηφανείας πρέπει να τον διώχνουμε αμέσως όπως τον αισχρό λογισμό. 

Το θέμα είναι ότι τον αισχρό λογισμό τον καταλαβαίνεις εύκολα, ενώ τον λογισμό της υπερηφανείας, για να τον καταλάβης, χρειάζεται πολλή εγρήγορση. Αν λ.χ. την ώρα της προσευχής περάση ένας άσχημος λογισμός από τον νού σου, θα τον καταλάβης και θα τον διώξης αμέσως· άντε φύγε από ᾿δώ, θα πής. Αλλά, αν στην εκκλησία σού περάση ο λογισμός ότι διάβασες ωραία το Ψαλτήρι και υπερηφανευθής, χρειάζεται εγρήγορση, για να τον καταλάβης και να τον πετάξης.

 

Αποτέλεσμα εικόνας για ΥΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑ

 

Γέροντα, τις περισσότερες φορές προλαβαίνει και έρχεται ο λογισμός της υπερηφανείας σε χρόνο μηδέν. Πώς θα προλαβαίνω να φέρνω ταπεινό λογισμό; 

Πρέπει να γίνη δουλειά από νωρίτερα ητοιμάσθην και ουκ εταράχθην,  λέει ο Δαβίδ , γιατί οι λογισμοί της υπερηφανείας  έρχονται αστραπιαία. Αυτό είναι παλιά μηχανή του διαβόλου. Τώρα να πάρης μια καινούργια μηχανή – να καλλιεργής συνέχεια ταπεινούς λογισμούς –, για να τρέχης. Μόνον οι ταπεινοί λογισμοί φέρνουν ταπείνωση και μόνο με την ταπείνωση φεύγει η υπερηφάνεια.

Μια φορά ένας ιεροκήρυκας μου είπε ότι ετοίμασε ένα ωραίο κήρυγμα. Ανέβηκε στον άμβωνα και μιλούσε πολύ ωραία. Κάποια στιγμή όμως του πέρασε ένας υπερήφανος λογισμός και μπερδεύτηκε. Ξέσπασε τότε σε ένα νευρικό κλάμα και κατέβηκε από τον άμβωνα ντροπιασμένος. Ύστερα, για πολύν καιρό δεν μπορούσε να κάνη κήρυγμα· είχε αχρηστευθή. Κοίταξε, του λέω, εκείνο το έπαθες από υπερηφάνεια. Επειδή υπερηφανεύθηκες, απομακρύνθηκε η Χάρις του Θεού. Τώρα να ξεκινήσης ταπεινά. Όταν έρθη η ώρα να ανεβής στον άμβωνα, να πής:

«Αν μπερδευτώ, σημαίνει ότι μου χρειάζεται ρεζιλίκι,γιατί αυτό θα με βοηθήση πνευματικά».

Και αν τυχόν σε πιάση πάλι το κλάμα, οι άνθρωποι θα νομίζουν ότι συγκινήθηκες, οπότε θα βοηθηθούν και δεν θα σκανδαλισθούν. Μη φοβάσαι. Πράγματι, ξεκίνησε έτσι ταπεινά, περιμένοντας ρεζιλίκι,και άρχισε πάλι να κηρύττη.

Αποτέλεσμα εικόνας για ΥΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑ

 

 Αποτέλεσμα εικόνας για ΥΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑ

 

 


[1] Ο Γέροντας μόνασε στην Ιερά Μονή Στομίου Κονίτσης από το 1958 μέχρι το 1962.

[2] Μελό: Μυαλό.

[3] Ψαλμ. 118, 60.

Advertisements

About kosmaser

Η ασθένεια είναι ο..κανόνας ! Η υγεία η εξαίρεση ! Η θεραπεία άθλος..και η ίαση ο τελικός μας σκοπός..

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: