RSS Feed

Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΑΝ (ΣΥΜ)ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ..

 

Αποτέλεσμα εικόνας για κοσμασερ εικονες

 

 

Σήμερα θα ασχοληθούμε μ ένα διαρκές ερώτημα, που έχετε την καλωσύνη να μου υποβαλ-λετε , μέσω των μηνυμάτων σας: Γιατί σε κάθε ανάρτηση μου, υπάρχει η  προαιρετική, μια κι είναι στην απόλυτη διάκρισή σας να την ακούσετε ή να την αγνοήσετε, παρουσία ενός μουσικού χαλι-ού.Θα παρακαλέσω να διαβάσετε με προσοχή όσα ακολουθούν.Και θα ξεκινησουμε, απο πού αλλού, απο την αρχαιότητα.

 

 

Η ιδέα  της, αρχαιοελληνικής υγείας ως αδιατάραχτης αρμονίας σώματος ψυχής, αποτελεί μιαν  αρχή, που άντεξε όσο τίποτα άλλο, στον χρόνο.Μέχρι και την ανατολή του 20ού αι-ώνα ,ο επιστημονικός κόσμος, δεν είχε παρατηρήσει και μελετήσει συστηματικά τις επιδράσεις της μουσικής σε παραμέτρους λειτουργίας του ανθρώπινου οργανισμού  σώματος-ψυχής. Ηδη απο την  δεκαετία του ’50, στον Νέο Κόσμο ,δημιουργήθηκε η Αμερικανική Εταιρεία Μου-σικοθεραπείας,η οποία απετέλεσε, τον πρώτο επίσημο πυρήνα κλινικής εφαρμογής και έ-ρευνας της μουσικοθεραπείας. Την τελευταία δεκαετία ,με την ραγδαία  πρόοδο της μαγ-νητικής τομογραφίας και της τομογραφίας εκπομπής ποζιτρονίων (CT-PET) ,έγινε  εφικτή η μελέτη των επιδράσεων της μουσικής στον ανθρώπινο εγκέφαλο.Τα συμπεράσματα της έρευνας αυτής έχουν κινητοποιήσει πολλούς γιατρούς, ανα τον πολιτισμένο κόσμο πιστεύω να καταλαβαίνετε πού πάει το: πολιτισμένο,πού χρησιμοποιούν τη μουσική ως συμπληρωματικό θεραπευτικό μέσο.

Πλήθος ερευνητών, έχουν αποδείξει, ότι η συστηματική μουσική ακρόαση,  που αρχίζει πριν από την ηλικία των 7 ετών , μπορεί να προκαλέσει στον ανθρώπινο εγκέφαλο, την ανάπτυξη πλήθους νευρωνικών συνάψεων ,που σχετίζονται αποκλειστικά με το λόγο και τη γλώσσα. Αυτό θεωρητικά πάντα, αλλά που έχει πλέον αποδειχθεί στην πράξηαποβαίνει προσ-τατευτικό σε περίπτωση που το συγκεκριμένο άτομο στο μέλλον θα υποστεί, ένος ¨αγγειακού¨ εγ-κεφαλικού επεισοδίου. Τότε ο εγκέφαλος θα κατορθώσει μιλάμε πάντα εικάζοντας, να εξασ-φαλίσει επικοινωνία  μέσω των «μουσικών νευρωνικών οδών» εφόσον καταστρα-φούν κάποιες ¨οδοί¨, που σχετίζονται..με το λόγο και τη γλώσσα.Στόχοι και εφαρμογές της μουσικοθεραπείας στην ιατρική, είναι .Η Αντιμετώπιση Του Πόνου, Η Ανακουφιστική Θεραπεία Καρκινοπαθών, Η Βοήθεια Στη Μετεγχειρητική Ανάρρωση,Η Αντιμετώπιση Του Ψυχοσωματικού Στρες, Οι Εφαρμογές Σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας Καρδιοπαθών, Οι Εφαρμογές Στη Νόσο Αλτσχάϊμερ,Η Βοήθεια Της Μητέρας Στον Τοκετό, Η Χρήση Στις Μονάδες Πρόωρων Βρεφών,κι οπωδήποτε. 

 

Σχετική εικόνα

Αμερικανοί ερευνητές απέδειξαν ότι η ακρόαση της σονάτας για πιάνο του W.A. Mozart Κ.448.Ακριβώς αυτό που ακούτε,μπορεί να βελτιώνει την ικανότητα επίλυσης περίπλοκων μαθηματικών προβλημάτων από σπουδαστές κολεγίου . προσπαθείσθε να την ακούσετε μέχρι το τέλοςΗ ίδια σονάτα επίσης χρησιμοποιήθηκε σαν φάρμακο για την κατα-στολή κρίσεων σε ¨επιληπτικούς¨ ασθενείς.

 

Σχετική εικόνα

 

Σήμερα, γνωρίζουμε ότι: Υπάρχει Ένας Ξεχωριστός Μηχανισμός στον εγκέφαλο ο οποίος διαχωρίζει τη μουσική από άλλους ήχους, συμπεριλαμβανομένης της γλώσσας ότι παρόλο που το δεξί είναι το κυρίαρχο ημισφαίριο της μουσικής, η επεξεργασία των διαφόρων μου-σικών στοιχείων πραγματοποιούνται ξεχωριστά στον εγκέφαλο,ότι ο άνθρωπος διατηρεί την ικανότητά του, να αισθάνεται και να απολαμβάνει, τη μουσική πέρα από τις όποιες εγκεφαλικές βλάβες και ότι η μουσική, εκτός από τέχνη των ήχων, αποτελεί πολύπλοκη εκδήλωση της ανθρώπινης συμπεριφοράς.Τουλάχιστον Πέντε Μηχανισμοί εμπλέκονται ταυτόχρονα στη θεραπευτική διαδικασία, προσδίδοντας στη μουσική,αυτόν.τον μοναδικό τρόπο επίδρασής σ ολόκληρο το σύστημα νοός και εν γένει οργανισμού. Ο πρώ-τος εμπλέκεται με το μεταιχμιακό σύστημα  Ο όρος μεταιχμιακό σύστημα (limbic system) ανα-φέρεται σ ένα σύνολο ¨ανατομικών δομών¨ που βρίσκονται μεταξύ του φλοιού και του υποθαλάμου. όπου και  περιλαμβάνεται

 

Αποτέλεσμα εικόνας για μεταιχμιακό σύστημα

Η Υπερμεσολόβιος Έλικα Του Προσαγώγιου, Η Παρα –Ιπποκάμπεια Έλικα, Ο Ιππόκαμπος, Η Αμυγ-δαλή, Τα Μαστία Και Ο Πρόσθιος Πυρήνας Του θαλάμου,αλλά συμμετέχουν σ αυτό δομές και από άλλες περιοχές του εγκεφάλου.Όλες αυτές οι δομές συνδέονται μεταξύ τους με τη σκάφη και τη παρυφή του ιππόκαμπου, τη ψαλίδα, το μαστιοθαλαμικό δεμάτιο και τη τελική ταινία   

 

 

       Αποτέλεσμα εικόνας για κοσμασερ εικονες

Ο δεύτερος, που δρα σε γνωστικό και  νοητικό επίπεδο, και αφορά την ιδιότητα της μουσικής να προκαλεί φαντασία, συνειρμούς και εικόνες, σχετίζεται με τον εγκεφαλικό φλοιό (cortex).(Ο εγκεφαλικός φλοιός είναι μια δομή ,με χαρακτηριστικές λειτουργικές ιδιότητες. το εξωτερικό περίβλημα έχει γκρι χρώμα, γι’αυτό και ονομάζεται..»Φαιά ουσία«. . που είναι τα σώματα των νευρώνων και οι μη-μυελινωμένες ίνες τους, ενώ η λευκή ουσίαπου βρίσκεται κάτω από τη φαιά ουσία, αποτελείται από τους μυελινωμένους άξονεςπου διασύνδεουν διαφορετικές περιοχές του ΚΝΣ.)

 

Σχετική εικόνα

Ο τρίτος, αφορά την ιδιότητα του ρυθμού της μουσικής, να συντονίζει (τους εσωτερικούς ρυθμούς στο σώμα) και έχει σχέση με τον θάλαμο (thalamos).(που  βρίσκεται στο κέντρο του εγκεφάλου και αποτελεί το μεγαλύτερο μέρος του δι-εγκεφάλου. Στον ενήλικα περιβάλλεται τελείως από τα εγκεφαλικά ημισφαίρια. Περιβάλλει τη τρίτη κοιλία. Έχει σχήμα και μέγεθος μικρού αυγού κότας. Λειτουργεί ως συναπτικό κέντρο των ανιόντων οδών, εκτός από την οσφρητική οδό. Στο θάλαμο βρίσκεται μεγάλος αριθμός από πυρήνες οι οποίοι συνδέονται με τον εγκεφαλικό φλοιό.Ο τέταρτος μηχανισμός, που άρχισε να ερευνάται πρόσφατα, αφορά τον ήχο ως αυτόματο ερέθισμα στα περιφε-ρειακά και επιδερμικά νεύρα.Τέλος, η πνευματικότητα και οι ψυχοκοινωνικοί παράγοντες που υπάρχουν στο ομαδικό τραγούδι, φαίνεται να παίζουν κυρίαρχο ρόλο στη δια-σφάλιση της υγείας.  Η ιδιότητα της μουσικής να θεραπεύει, υπερ-τονίζεται από τον Πλάτωνα στον Τίμαιο, την Πολιτεία,και τους  Νόμους του.Μάλιστα ο Πλάτων θα μπο-ρούσε να χαρακτηρισθεί ως ο πρώτος που στην αρχαιότητα, προτείνει ως κατεξοχήν θεραπευτικό μουσικό μέσον τον δώρειο τρόπο αρχαία μουσική κλίμακα που οι μουσικολόγοι σήμερα πιστεύουν ότι αντιστοιχεί στον πρώτο ήχο της βυζαντινής μουσικής.

 

 

Ο Ορφέας με τη μουσική του μάγευε θεούς και ανθρώπους. Ακόμη πιο καθοριστική ήταν η συμβολή του Πυθαγόρα, τόσο στην εξέλιξη του ήχου, όσο και στη συστηματοποίηση της μαθηματικής βάσης της μουσικής κλίμακας.

Ο Πυθαγόρας πίστευε ότι τα άστρα και οι πλανήτες παράγουν ήχους, που δεν γίνονται αντιληπτοί, λόγω ατέλειας του ανθρώπινου αυτιού. Μπορούν όμως και επηρεάζουν τον ψυχισμό του ανθρώπου. Οι Πυθαγόρειοι πίστευαν, ότι η μουσική οδηγεί στην ενοποί-ηση σώματος και ψυχής και διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο στη ζωή τους.

 

Αποτέλεσμα εικόνας για μεταιχμιακό σύστημα

Κοιμόντουσαν ακούγοντας ένα είδος μουσικής,που τους βύθιζε σε βαθύ ύπνο και ξύπναγαν στο άκουσμα μιας μουσικής,που τους έδινε ενέργεια και ζωτικότητα. Η μουσική, μαζί με το σιτάρι και τις μέλισσες, ήταν κατά την Αρχαιότητα τα δώρα των Θεών στον άνθρωπο, στην προσπάθεια να τον βοηθήσουν στην εξέλιξή του.  

 

Εξ άλλου,Η γενεσιουργός αιτία των δομών της ύλης είναι η δόνηση.  Η μουσικοθεραπεία βασίζεται στην επιστήμη της Κυματικής, σύμφωνα με την οποία κάθε υγιές όργανο εκπέ-μπει μια συγκεκριμένη δόνηση  και η μεταβολή της σημαίνει την εμφάνιση κάποιας ασθέ-νειας. Πίσω από τη δημιουργία των δομών του ορατού κόσμου κρύβονται οι ηχητικές δονήσεις. Ο Πλωτίνος ταύτιζε τον ήχο με την δημιουργό ενέργεια.

Ο Δημιουργος είπε και εγένοντο.

 

Αποτέλεσμα εικόνας για μεταιχμιακό σύστημα

 

Από την Αρχαιότητα είναι ευρύτατα διαδεδομένη η θεραπεία ασθενειών με τη χρήση ¨επαναλαμβανόμενων ήχων¨. Ο Πλάτων πίστευε ότι τα δημιουργήματα των καλλιτεχνών δεν είναι στην ουσία δικά τους, αλλά δώρο των θεών. Η επίδραση του ήχου στη ζωή μας είναι πολυε-πίπεδη και πολυποίκιλη. Κατόπιν όλων των ανωτέρω, πιστεύω να ακούτε πλέον με άλλο αυτί κάθε μουσική, που συνοδεύει,  τουλάχιστον , τα κείμενά μου, προσπαθώντας να διερμηνεύσετε την σύνδεσή τους με τα ποικίλα νοήματα.Χαιρετε.

 

Advertisements

About kosmaser

Η ασθένεια είναι ο..κανόνας ! Η υγεία η εξαίρεση ! Η θεραπεία άθλος..και η ίαση ο τελικός μας σκοπός..

One response »

  1. Παράθεμα: ΤΙ ΤΕΛΙΚΑ ΜΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ Η ΜΟΥΣΙΚΗ… | true love

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: