RSS Feed

ΟΤΑΝ ΠΛΗΓΕΙ Ο ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ..ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ..

Αποτέλεσμα εικόνας για Έντονος πονοκέφαλος

 

Ένας εγκεφαλικός ό γ κ ο ς ,δημιουργείται από αχρείαστο και ανώμαλο πολλαπλασιασμό κυττάρων στον εγκέφαλο και χαρακτηρίζεται από ανεξέλεγκτη διαίρεση κυττάρων, είτε μέσα στον εγκέφαλο,(στα κρανιακά νεύρα, στις μήνιγγες),ή από κάποιον καρκίνο που ξεκίνησε σε άλλο μέρος του σώματος.

 

Αποτέλεσμα εικόνας για Έντονος πονοκέφαλος

 

 

Οι πρωτογενείς εγκεφαλικοί όγκοι στους ενήλικες συνήθως εντοπίζονται στα εμπρόσθια εγκεφαλικά ημισφαίρια Οι εγκεφαλικοί όγκοι χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, Σε Πρωτογενείς Και Σε Δευτερογενείς.Οι δευτερογενείς όγκοι είναι μεταστάσεις καρκίνων από διαφορετικά όργανα του σώματος.Τα συμπτώματα που προκαλούν οι πρωτογενείς ή δευτερογενείς  εγκεφαλικοί ογκοι είναι τα ακόλουθα

 

Αποτέλεσμα εικόνας για Έντονος πονοκέφαλος

 

 

 

Έντονος πονοκέφαλος που συνήθως, επιδεινώνεται προοδευ τικά, εκδηλώνεται το πρωί,εντοπίζεται πάντοτε στην ίδια περιοχή και μπορεί να συνοδεύεται από ναυτία, εμετούς, διπλωπία ή α π ώ λ ε ι α  όρασης.Περισσότεροι από το 50% των ασθενών με εγκεφαλικό όγκο, παρουσιάζουν πονοκέφαλους.  Χειροτερεύουν με το βήχα και με την αλλαγή της θέσης του ασθενούς.Δ ι π λ ω π ί α.  ο ασθενής βλέπει διπλά. Απώλεια της περιφερικής  ή άλλου μέρους της όρασης.Δυσκολίες ομιλίας και ακοής.Δυσκολίες ισορροπίας.Ε μ ε τ ο ί: που δεν εξηγούνται από άλλους λόγους. Απώλεια αίσθησης ή και κίνησης: Ο ασθενής χάνει προοδευτικά τη δυνατότητα να κινεί ή να αισθάνεται ένα μέλος του σώματός του, χέρι ή πόδι.Μπορεί επίσης να έχει μουδιάσματα ή μυρμηγκιάσματα σε ένα μέλος του.Σύγχυση, δυσκολίες συγκέντρωσης.Αλλαγές στη συμπεριφορά. 

 

 

 

 

 

Για την περιγραφή των όγκων αυτών, χρησιμοποιούνται οι όροι καλοήθεις και κακοήθεις,χωρίς οι διαφορές, μεταξύ των δύο αυτών κατηγοριών ,να  είναι πάντοτε σαφείς.Ο όρος καλοήθης ή κακοήθης έχει να κάνει με το πόσο ανώμαλα φαίνονται,στο μικροσκόπιο ,τα κύτταρα του καρκίνου. Οσα μοιάζουν με τα κανονικά αλλά δεν είναι εντελώς φυσιολογικά, ονομάζονται καλοήθη.

 

 

 

Οσα  αποτελούνται από ανώμαλα μορφολογικά κύτταρα , κακοήθη.Ωστόσο δεν είναι πάντα εύκολο να γίνει η κατηγοριοποίηση .Οι καλοήθεις όγκοι αποτελούνται από κύτταρα τα οποία πολλαπλασιάζονται και αναπτύσσονται με αργούς ρυθμούς. Συνήθως έχουν σαφή όρια και σπάνια εξαπλώνονται είτε τοπικά, στην περιοχή όπου αρχικά δημιουργήθηκαν είτε κάνοντας μεταστάσεις, αλλού στον οργανισμό του ασθενούς.Στο μικροσκόπιο τα κύτταρα του καλοήθους όγκου έχουν σχεδόν μια φυσιολογική μορφολογία Όμως ένας καλοήθης όγκος είναι δυνατόν να έχει δημιουργηθεί σε μια εξαιρετικά σημαντική για τη ζωή δομή. Ετσι Λόγω της τοποθεσίας του στον εγκέφαλο,ένας καλοήθης όγκος είναι δυνατόν να απειλεί τη ζωή του ασθενούς.

 

 

Ο κακοήθης όγκος, είναι δυνατόν να διηθεί και να αποδιοργανώνει  ζωτικές δομές του κεντρικού νευρικού συστήματος και να θέτει σε κίνδυνο τη ζωή του ασθενούς Τα κύτταρα που τον αποτελούν πολλαπλασιάζονται με ταχύτερο ρυθμό από ότι τα κύτταρα του καλοήθους όγκου.  Οι κ α κ ο ή θ ε ι ς όγκοι του εγκεφάλου ,δε συμπεριφέρονται σε πολλές περιπτώσεις όπως οι συνήθεις καρκίνοι διότι δεν δίνουν μεταστάσεις. Οι πρωτογενείς όγκοι εξαπλώνονται κυρίως στον εγκέφαλο και στο κεντρικό νευρικό σύστημα. Όγκοι που ιστολογικά, δηλαδή στο μικροσκόπιο, είναι περισσότερο καλοήθεις μπορεί να θεωρηθούν κακοήθεις εξαιτίας του εντοπισμού τους  στον εγκέφαλο που τους κάνει έτσι απειλητικούς για ζωτικές λειτουργίες του οργανισμού όπως η αναπνοή ή ο ρυθμός της καρδίας. Οι κακοήθεις όγκοι που εκδηλώνονται στον εγκέφαλο και στο νωτιαίο μυελό,μπορεί να είναι πρωτογενείς ή μεταστάσεις .Οι πρωτογενείς είναι ανώμαλοι, αναρχικοί πολλαπλασιασμοί από κύτταρα του νευρικού συστήματος,και είναι

τα γ λ ο ι ώ μ α τ α,

το α σ τ ρ ο κ ύ τ τ ω μ α ,

το επενδύμωμα,

το μυελοβλάστωμα, και

το μ η ν ι γ γ ί ω μ α .

 

Αποτέλεσμα εικόνας για μηνιγγίωμα

 

 

Το μ η ν ι γ γ ί ω μ α   είναι όγκος του κεντρικού νευρικού συστήματος και αναπτύσσεται στις μεμβράνες που περιβάλλουν  εγκέφαλο και  νωτιαίο μυελό.Στις περισσότερες περιπτώσεις είναι καλοήθεις, και σπάνια, κακοήθεις. Αυξανόμενο το μηνιγγίωμα, προκαλεί συμπίεση των γειτονικών εγκεφαλικών ιστών κρανιακων νεύρων και αγγείων,  αρτηρίων και φλεβών.

 

Ενίοτε, το μηνιγγίωμα επεκτείνεται στα οστά της κεφαλής. προκαλώντας αλλαγές στο σχήμα της , που φαίνονται στην κλινική εξέταση.Τα  μηνιγγιωματα αναπτύσσονται αργά. Υπάρχουν όμως περιπτώσεις ξαφνικής ταχείας ανάπτυξης. Δεν υπάρχει τρόπος για να προβλεφθεί η ταχύτητα ανάπτυξης  ενός μηνιγγιώματος ή  ο χρόνος αναπτυξης, προτού γίνει η διάγνωση.

 

 

 

Από ιστολογικής άποψης κατατάσσονται σε 3 βαθμούς:

Καλοήθες μηνιγγίωμα: Βαθμού 1

Άτυπο μηνιγγίωμα: Βαθμού 2

Κακοήθες (αναπλαστικό) μηνιγγίωμα: Βαθμού 3.

Μπορεί να εκδηλωθεί μετά από ακτινοθεραπεία ή υπερβολική έκθεση σε ακτίνες Χ. Οι αιτίες που το προκαλούν, γονιδιακές ή περιβαλλοντικές ή ο συνδυασμός τους, παραμένουν άγνωστες. Όμως έχουν αναγνωριστεί παράγοντες που σχετίζονται με αυξημένο κίνδυνο όπως 

Η Ακτινοθεραπεία,

Οι Ακτίνες Χ,

Οι Γυναικείες Ορμόνες Και

Ασθένειες Κληρονομικές που επηρεάζουν το κεντρικό νευρικό σύστημα όπως  η νευροϊνωμάτωση τύπου 2

 

Αποτέλεσμα εικόνας για μηνιγγίωμα


Είναι δυνατόν να παρουσιαστεί σε οποιαδήποτε ηλικία αλλά είναι συχνότερο σε γυναίκες και άνδρες μεταξύ 40 και 50 ετών  Είναι 2 φορές συχνότερο σε γυναίκες από ότι σε άνδρες.Σε γυναίκες με μηνιγγίωμα, κατά την εγκυμοσύνη μπορεί να παρουσιαστεί περίοδος ανάπτυξης του όγκου.Τα μηνιγγιώματα, είναι το 1/3 όλων των πρωτογενών όγκων του εγκεφάλου Σπάνια έχουμε πολλαπλά μηνιγγιώματα ταυτόχρονα σε διάφορα μέρη του εγκεφάλου και ή του νωτιαίου μυελού  .Μάλλον απίθανο, ένα  μηνιγγίωμα να διηθήσει το κρανίο ή να κάνει μεταστάσεις στο δέρμα και στους πνεύμονες

Τα συμπτώματα του μηνιγγιώματος είναι:

Πονοκέφαλοι που χειροτερεύουν με το πέρασμα του χρόνου.Ναυτία και εμετοί.Σπασμοί.Αλλοιώσεις της όρασης  διπλωπία, θολότητα ή συσκότιση όρασης  Απώλεια ακοής.Αδυναμίες στα άνω ή κάτω μέλη.απώλεια μνήμης

 

Το μηνιγγίωμα αναπτύσσεται αργά. Έτσι τα σημεία και συμπτώματα μπορεί να αναπτύσσονται σταδιακά με προοδευτική επιδείνωση για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Στις περιπτώσεις που δεν προκαλούνται συμπτώματα,επιλέγεται η παρακολούθηση του όγκου με τη βοήθεια της μαγνητικής τομογραφίας.  Διαφορετικά ,η συνήθης θεραπεία, είναι η χειρουργική αφαίρεση του όγκου.

 

 

 

Αποτέλεσμα εικόνας για η κατασίγαση των...παθών μας

 

Μετά από τις θεραπείες, απαιτούνται έλεγχοι με μαγνητική τομογραφία για όλη τη ζωή του ασθενούς διότι τα μηνιγγιώματα,  μπορούν να επανεμφανιστούν δεκαετίες μετά από την θεραπεία.

Μεταξύ τώρα των καρκίνων που είναι σε θέση  να στέλνουν μεταστάσεις στον εγκέφαλο, περιλαμβάνονται    

Ο Καρκίνος Του Π ν ε ύ μ ο ν α,

Των Μ α σ τ ώ ν,

Το Μελάνωμα Και Άλλοι. 

 

 

 

Σε συζητήσεις με τον καλό φίλο τον Πάνο, συνειδητό ογκολόγο,που θέλει πράγματι να βοηθήσει τον συνάνθρωπο πάντα καταλήγουμε, πως με εξαίρεση την αγνώστου αιτιολογίας έκρηξη των ογκογονιδίων ( που δεν είναι υπερβολική σε ποσοστό νοσηρότητας) το ολέθριο κάπνισμα ενεργητικό και παθητικό,η υπερβολική ερωτική δραστηριό τητα  , που προκαλεί καταρρακτες ορμονικούς ιδίως στον γυναικείο οργανισμό, αλλά και στον ανδρικό, όπως κι η αλόγιστη, άκαιρη, βλακώδης έκθεση στον ήλιο,είναι απ τις κύριες αιτίες που δημιουργούν πρωτογενείς εστίες,οι οποίες δυνατόν στη συνέχεια να δώσουν κακοήθειες στο κέντρο νόησης του ανθρώπου.Ο Πάνος επιμένει πως η κατασίγαση των παθών μας, και μια ισορροπημένη ζωή απο κάθε άποψη, μπορεί να μας εξασφαλίσει ,κατα το δυνατόν, προστασία απ τον φοβερό, σύμφωνα με την έποψη των περισσοτέρων μας, καρκίνο, και μάλιστα εκείνον του εγκεφάλου.Και βεβαιώνει πως δεν πρέπει να πανικοβαλ λόμεθα, κάθε φορά που ακούμε πως κάποιος συνάνθρωπός μας χτυπήθηκε απο καρκίνο στο κεφάλι ,και κατέληξε σε μερικούς μήνες.Είναι σίγουρο πως ο ατυχής, ή οι ατυχείς αυτοί,απο πολλούς μήνες είχαν προειδοποιητικά σημεία,στα οποία δεν έδιναν σημασία, είτε φοβούμενοι, είτε εν ανοήτω πνευματική αμεριμνησία διατελούντες …κώφευαν

Χαίρετε.

Advertisements

About kosmaser

Η ασθένεια είναι ο..κανόνας ! Η υγεία η εξαίρεση ! Η θεραπεία άθλος..και η ίαση ο τελικός μας σκοπός..

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: