RSS Feed

Η ΚΟΡΩΝΙΣ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ..ΟΙ ΠΕΙΡΑΣΜΟΙ…. ΚΑΙ Η ΑΠΟΠΤΩΣΗ ΣΑΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ…ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ..ΖΩΗΣ.

 

Τα λεγόμενα ¨Ρυθμιστικά Τ Κύτταρα¨ ανήκουν στην ομάδα των ανοσοποιητικών κυττάρων που ονομάζονται ¨Τ κύτταρα¨. και είναι η άμεση δράση του οργανισμού μας. (Το ανοσο σύστημα αποτελείται από δύο βασικές ομάδες κυττάρων, τα κύτταρα της λεμφικής σειράς λεμφοκύτταρα και τα κύτταρα της μυελικής σειράς.Τα λεμφοκύτταρα περιλαμβάνουν τα Β-λεμφοκύτταρα, τα Τ-λεμφοκύτταρα,καθώς επίσης και τα Μεγάλα Κοκκιώδη Κύτταρα Ή Κύτταρα Φυσικοί Φονιάδες  Natural Killer Cells.Τα κύτταρα της μυελικής σειράς αποτελούνται από τα Μονοκύτταρα-Μακροφάγα,Τα Δενδριτικά Κύτταρα , Τα Ουδετερόφιλα,Τα Ηωσινόφιλα Και Τα Βασεόφιλα .Τα λεμφοκύτταρα παράγονται στον μυελό των οστών και είναι δύο ειδών, Τ – λεμφοκύτταρα και Β-λεμφοκύτταρα. Τα Β-λεμφοκύτταρα διαθέτουν στην μεμβράνη τους ένα μόριο αντισώματος. Τα Τ-λεμφοκύτταρα διαθέτουν στην μεμβράνη τους έναν Υποδοχέα Δέσμευσης Αντιγόνου. Όταν ένα Β κύτταρο συναντήσει ένα αντιγόνο διαιρείται γρήγορα και διαφοροποιείται σε Β-κύτταρο μνήμης και Β-κύτταρο τελεστή ή πλασματοκύτταρο. Τα πλασμοκύτταρα παράγουν μεγάλη ποσότητα αντισωμάτων που δρουν πάνω στο αντιγόνο και το καταστρέφουν.Τα κύτταρα Τ όταν συναντήσουν αντιγόνο εκκρίνουν τους αυξητικούς παράγοντες κυτοκίνες. Οι παράγοντες αυτοί ενεργοποιούν τα Β-κύτταρα καθώς και τα Tc-κύτταρα τα οποία καταστρέφουν τα κύτταρα του ίδιου του οργανισμού που έχουν υποστεί αλλοιώσεις.)Τα ¨Τ κύτταρα¨…επεμβαίνουν τις περισσότερες φορές ..ακαριαία για να σταματήσουν αρχόμενες μολύνσεις του άνοσου συστήματος… Στον αντίποδα, τα ¨ρυθμιστικά Τ κύτταρα¨, έχουν μιαν άλλη ξεχωριστή ιδιότητα… να σταματούν μιαν.. ανοσοποιητική πράξη, στο σημείο που πρέπει, πριν δηλαδή αυτή γίνει επιθετική, και επομένως οδηγήσει στην εμφάνιση αυτοάνοσων ασθενειών, όπως είναι ο φοβερός Λύκος ή ο διαβήτης τύπου Ι.Η έλλειψη , ή η πλημμελής ανάπτυξη, αυτών των ρυθμιστικών Τ κυττάρων, σχετίζεται με την εμφάνιση των αυτοάνοσων και φλεγμονωδών νόσων, ενώ όσοι διαθέτουν μεγαλύτερο, από τον φυσιολογικό, αριθμό ρυθμιστικών Τ κυττάρων, δεν είναι σε θέση,να καταπολεμήσουν τις μολύνσεις αποτελεσματικά.Πρόσφατα, από το ¨Flanders Institute for Biotechnology Laboratory for Autoimmune Genetics¨του Πανεπιστημίου Leuven στο Βέλγιο,ανεκοινώθη πως τα ρυθμιστικά Τ κύτταρα …παράγονται συνεχώς στο σώμα μας, αλλά ο αριθμός τους διατηρείται σταθερός μέσω της ¨απόπτωσης¨(Η απόπτωση είναι μια διεργασία προγραμματισμένου κυτταρικού θανάτου. Κατά τη διάρκεια της απόπτωσης το κύτταρο συρρικνώνεται, το ίδιο και η χρωματίνη, η μιτοχονδριακή μεμβράνη διαρρηγνύεται και το κύτταρο αποδομείται και σχηματίζει αποπτωτικά σώματα, τα οποία φαγοκυτταρώνονται, χωρίς φλεγμονή. Κατά τη διάρκεια της απόπτωσης έχουμε πρωτεϊνοσύνθεση. Η διαδικασία της απόπτωσης είναι καταστροφική και αυτοενισχυόμενη και μη αντιστρεπτή.Η απόπτωση προκαλείται από πολλούς εξωκυτταρικούς και ενδοκυτταρικούς παράγοντες. Αποπτωτικοί παράγοντες είναι οι ιοι, η ακτινοβολία και η κόπωση ή και η αδυναμία επιδιόρθωσης του DNA. Επίσης, όταν τα κύτταρα του επιθηλιακού ιστού απομακρυνθούν από τον βασικό υμένα πεθαίνουν με απόπτωση. Η απόπτωση αποτελεί μέρος της ανοσοποιητικής απόκρισης.Η απόπτωση είναι εξαιρετικά σημαντική διαδικασία και λαμβάνει μέρος τόσο σε ενήλικά όσο και εμβρυικά κύτταρα. Στα έμβρυα τα κύτταρα πεθαίνουν όταν η δομή που σχηματίζουν δεν είναι πλέον απαραίτητη. Άλλοτε, ο κυτταρικός θάνατος είναι απαραίτητος για τη ρύθμιση του κυτταρικού αριθμού. Τα καρκινικά κύτταρα ανθίστανται στην απόπτωση με αποτέλεσμα ο αριθμός τους να μεγαλώνει. Όμως και η αυξημένη απόπτωση είναι επιβλαβής επειδή οδηγεί σε εκφυλιστικές ασθένειες.) Ο θάνατος των κυττάρων είναι σημαντικός (σε πολλούς τύπους ανοσοποιητικών κυττάρων) για την αντικατάσταση αυτών που είναι ελαττωματικά, κατεστραμμένα ή βρίσκονται σε έλλειψη. Η ¨απόφαση¨ σχετικά με το κατά πόσον θα ζήσουν ή θα πεθάνουν τα κύτταρα, ελέγχεται από μια ¨οικογένεια πρωτεϊνών¨, που ονομάζεται Bcl-2.  (B-cell lymphoma 2), encoded by the BCL2 gene, is the founding member of the Bcl-2 family of regulator proteins that regulate cell death (apoptosis). Bcl-2 derives its name from B-cell lymphoma 2, as it is the second member of a range of proteins initially described inchromosomal translocations involving chromosomes 14 and 18 in follicular lymphomasBcl-2 orthologs have been identified in numerous mammals for which complete genome data are available. The two isoforms of Bcl-2, Isoform 1, also known as 1G5M, and Isoform 2, also known as 1G5O/1GJH, exhibit similar fold. However, results in the ability of these isoforms to bind to the BAD and BAK proteins, as well as in the structural topology and electrostatic potential of the binding groove, suggest differences in antiapoptotic activity for the two isoforms Η συγκεκριμένη ομάδα πρωτεϊνών, αποτελεί καθοριστικό παράγοντα  για τον αριθμό των ¨ρυθμιστικώνΤ κυττάρων¨.

Διαβάζοντας προσεκτικά την σχετική ανακοίνωση, παρατηρούμε τη σοφία που κρύβεται επιμελώς πίσω κι απο τον παραμικρότερο μηχανισμό υποστήριξης αυτού του θαύματος που λέγεται ζωή. Βλέπουμε τον…θάνατο να είναι ¨σφιχταγκαλιαμένος ¨με τους μηχανισμούς διατήρησης της ζωής.Κι αν κάποιος          ( τρόπος του λέγειν) προσπαθήσει να τον αγνοήσει, τότε αυτόματα έχουμε την δημιουργία κακοήθειας..Σα να λέμε η δήθεν επανάσταση κι ανυπακοή στον Νόμο, φέρνει την κακοήθεια..Δεδομένου τώρα πως ένα καρκινικό κύτταρο είναι , εν δυνάμει, αθάνατο, μπορούμε , mutatis  mutandis, να εικάσουμε, τί συμβαίνει και στην ευρύτερη ζωή μας, όπως αυτή βιώνεται στη ¨κτιση¨, στον κόσμο μας..Ο άνθρωπος έρχεται στον κόσμο ως φορέας μιας ψυχής, που του δίδεται απ τον Δημιουργό του. ( Σ.σ. απ εδώ και περα ο,τι γράφεται αφορά αυτούς που πιστεύουν ή που είναι υποψιασμένοι.Οι υπόλοιποι μπορούν να αρκεσθούν στο σημειολογικό απλώς γεγονός, της επιστημονικής κοινότητας περί του τρόπου δράσεως των ¨ρυθμιστικών Τ κυττάρων..) Τα κύτταρα μας, έχουν γονιδιακή εντολή να πεθάνουν τη συγκεκριμμένη στιγμή, κι αυτό γίνεται με την απόπτωση, όπως είπαμε μόλις πριν λίγο. Οποιαδηποτε¨παρακοή¨έχει σαν αποτέλεσμα την πυροδότηση έναρξης της αλυσσιδωτής αντίδρασης της κακοήθειας, που καταλήγει και πάλι σε θάνατο, μόνο που αυτή τη φορά είναι ο θάνατος του οργανισμού σαν όλον.Αρα ουσιαστιά, η ¨παρακοή¨, οδηγεί εκ του ασφαλούς στο θάνατο, μόνο που αυτός επέρχεται με οδύνες, κακουχία, κι ο,τι η (μοιραία), αρρώστια συνεπάγεται. Τί σημαίνει όμως αυτό..Πως η υπακοή (και η συμμόρφωση στον Νόμο,η προσεκτική επιλογη του ορθού δρόμου, η τήρηση των κανόνων συμπεριφοράς, που χάραξε η πείρα κι η εμπειρία αιώνων ζωής, βοηθούν στη διατήρηση της ζωής, που έχει κάποιον συγκεκριμμένο σκοπό..να μας πάει ήρεμα και με πρόγραμμα σε κάποιο λιμάνι προορισμού..) ενεργεί..και φέρνει αποτέλεσμα;Τώρα θα μου πείτε οτι φιλοσοφώ..αερολογώντας..Πιθανόν, αλλά ας το δούμε απο καθαρά ωφελιμιστικής επόψεως. Ενα παράδειγμα. Οι πανελληνιες εξετάσεις τέλειωσαν, βγήκαν οι βάσεις, κι ανεδείχθησαν οι ¨κερδισμένοι και χαμένοι¨ αυτού του…διαγωνισμού.Μερικές εκατοντάδες…κερδισμένων, θα φοιτήσουν στις σχολές-όνειρο, που είναι κατα κύριο λόγο οι…ιατρικές, και δευτερευόντως οι…Νομικές..Διερωτήθηκε ποτέ κανείς μας…γιατί αυτές οι σχολές, παγκοσμίως, έχουν τόση αίγλη, τόση ζήτηση, και χιλιάδες νέοι, ονειρεύονται  να τις ακολουθήσουν; Τί περισσότερο έχει ένας γιατρός, ή ένας νομικός, απο τον…υδραυλικό, τον ηλεκτρολόγο, τον αρτοποιό, τον γεωργό, τον ξυλουργό…Τί κάνει τον γιατρό να ξεχωρίζει απ τον απλό εργάτη..Μήπως η γνώση των μηχανισμών λειτουργίας του σώματος, ή η εμπειρία του να βοηθήσει στη διατήρηση της ζωής, και η αποφυγή του πανταχού παρόντος, σε κάθε φάση της ζωής, του Θανάτου. ( η απόπτωση που λέγαμε..).Είναι φυσικά κι η αναντίρρητη ψευδαίσθηση της ¨δυνάμεως¨έναντι του άλλου, του ασθενούς ( Βλεπεις ποιός είμαι εγώ, που μπορώ να σου..¨χαρίσω¨την υγεία..) Εχουμε το παράδειγμα της τηλεφωνικής ομιλίας των μακαριστών: Γέροντος Πορφυρίου και Γιώργη Παπαζάχου ( ¨ιατρών¨και των δύο, απο ξεχωριστή πλευρά ο καθένας..) ¨Γιώργη θα πάμε στην κόλαση¨..Μαζί σου Γέροντα κι εκεί πάω..¨Γιώργη δεν αστειεύομαι¨..Γιατί το λές Γέροντά μου; Μήπως παίρνω λεφτά απ το επάγγελμά μου; Μήπως έχω τις υπέρογκες καταθέσεις; Μήπως έχω τα πολυτελή αυτοκίνητα;¨Οχι Γιώργη μου, αλλά μόλις πριν λίγο…πώς ένοιωσες.. όταν το ζευγάρι ,που είχες στο ιατρείο σου σε..κοίταζε σαν Θεό, λέγοντάς σου ευχαριστώ για τη βοήθειά σου…Τί ήταν το αεράκι αυτό που ένοιωσες να φυσάει μέσα σου;). Η ψευδαίσθηση της δύναμης, της εξουσίας, πάνω στον συνάνθρωπο, και μια πλούσια ζωή, γεμάτη απολαύσεις και ηδονές, είναι το κυρίαρχο στοιχείο στις ψυχές των περισσοτέρων νέων , που επιλέγουν ενσυνείδητα , και με με ανοιχτά μάτια την…υπακοή , και κατα κράτος αποδοχή των πειρασμών εκείνων , που Πρώτος μας υπέδειξε ο Χριστός οταν στην έρημο , μετά απο σαράντα μέρες…νηστεία, αρνήθηκε στον διάβολο, που σαν Πρόσωπο προς Πρόσωπο του υπέβαλε..Αρα να που βρίσκεται το κομβικό σημείο, όλης της ύπαρξης μας. Στον Πειρασμό, Και Στην Υπακοή..Πολύ σημαντική όντως η ανακοίνωση του ¨Flanders Institute for Biotechnology Laboratory for Autoimmune Genetics¨..Αλλά δεν κάνει τίποτα περισσότερο παρά να επιβεβαιώνει, για μιαν ακόμη φορά, το αμετακίνητο του Νόμου εκείνου ,που Πρώτος ο Υιός του Ανθρώπου επεκύρωσε, Μην Υποκύπτωντας Στους Πειρασμούς που Του πρότεινε ο Διάβολος .. σαν πρόσωπο..προς Προσωπο..κι όχι αορίστως..Χαίρετε..

Advertisements

About kosmaser

Η ασθένεια είναι ο..κανόνας ! Η υγεία η εξαίρεση ! Η θεραπεία άθλος..και η ίαση ο τελικός μας σκοπός..

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: